Vi upprättar serviceavtal som är anpassat till er verksamhet och produktens behov, ett eller två besök per år.

Vi arbetar med alla på marknaden förekommande fabrikat.

Vårt verksamhetsområde geografiskt är Kronobergs, Blekinge, och delar av Jönköping och Kalmar län.

Vi lagerför reservdelar till flera på marknaden förekommande fabrikat.

Vi tillverkar reservsektioner till portar, så att ni kan få hjälp vid en akut situation (påkörning, fjäderbrott).

Vid akut service är vår närhet till kund, Din Trygghet!